EUROPLYN s.r.o.

EUROPLYN s.r.o.

   0910 946 849

Služby

Montáž a servis

EUROPLYN s.r.o. - Firma sa zameriava na montážnu činnosť, rozvody plynu a zariadenia na znižovanie tlaku plynu. Vykonáva servis a opravy regulačných staníc plynu.

Montáž - servis - revízna a kontrolná činnosť

Servisná činnosť

 Záručný a pozáručný servis a opravy regulačných a zabezpečovacích armatúr regulačných staníc plynu bez obmedzenia

  Montážna činnosť

  • Zariadenia na znižovanie tlaku plynu RS – NTL, STL, VTL
  • Rozvody plynu, plynovody NTL, STL,VTL

 Oprávnenia od výrobcov na výkon záručných a pozáručných opráv regulačných a zabezpečovacích armatúr regulačných staníc plynu.

  • Severočeská armatúrka Česko
  • Fisher – Rosemount USA
  • Fisher – Francel Francúzko
  • Schlumberger SRN
  • Tartarini Taliansko
  • Pietro Fiorentini Taliansko
  • STF Kemim Taliansko
  • RMG Regel SRN
  • Rombach SRN
  • Bryan Donkin Anglicko
  • Actaris SRN
  • Weishaupt SRN
  • Membránové uzávery Armagas Třinec Česko

Revízna a kontrolná činnosť: 

 • Výkon východiskových a prevádzkových odborných skúšok - revízií  a kontrol plynových odberných zariadení NTL, STL, VTL.
 • Kontroly, opravy regulačných staníc plynu pre zemný plyn.
 • Výkon servisných a montážnych prác zabezpečujeme pracovnou skupinou pre regulačnú a zabezpečovaciu techniku regulačných staníc
   

Rozsah prác:

 • Preskúšanie tesnosti
 • Kontrola, vyčistenie, prípadne výmena filtračnej vložky
 • Kontrola funkcie regulátora, vrátane kontroly tesnosti pri nulovom odbere
 • Kontrola a nastavenie zabezpečovacích armatúr
 • Kontrola funkcie ohrevu plynu ak je ním RS vybavená
 • Kontrola stavu strojného zariadenia, jeho očistenie, dotiahnutie upchávok, premazanie pohyblivých častí armatúr.
 • Odstránenie zistených netesností na celom zariadení RS
 • Vykonanie funkčnej skúšky strojného zariadenia RS
 • Vystavenie dokladov reprezentujúcich nastavenie regulátora, nastavenie zabezpečovacích armatúr, tesnosť strojného zariadenia

Kontroly RS 

 • RS jednoradová jednostupňová
 • RS jednoradová dvojstupňová
 • RS dvojradová dvojstupňová

Odborné skúšky a odborné prehliadky – revízie regulačných staníc pre zemný plyn:

 • Odborná skúška – revízia prevádzková. Výkon odbornej skúšky- revízie, vrátane vystavenia príslušných dokladov.
 • Odborná prehliadka - revízia Výkon odbornej prehliadky - revízie, vrátane vystavenia príslušných dokladov.

 Odborné skúšky a prehliadky

 • Odborná skúška RS
 • Odborná prehliadka RS

 Oprávnenie organizácie:

 • Montáž, rekonštrukcia oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení.

Kontakt.

Europlyn, s.r.o.

Sídlo: Kukučínova 166, 901 01 Malacky

IČO: 35893885
IČ DPH: SK2021855759

Bankové spojenie:
Tatrabanka, č.ú.: 2627860417/1100


Mobil:

0910946849

0903426849

Fax:

034 7726357


E-mail: europlyn@europlyn.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,   vložka číslo:  32509/B